Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tin tức toàn cầu
Xuất bản sách bỏ túi
Sách #1 [BG-EN-ES-FR-NL-VN] và Sách #2 [EN]

 

Chúng tôi xin hân hạnh thông báo những cuốn sách bỏ túi đã được xuất bản trên mạng của Lulu.com. Sau đây là danh sách những cuốn sách bỏ túi (6x9 inches) và quý vị hãy nhấp vào trang của Lulu để xem các chi tiết:

 

Cuốn sách #1

 

Tiếng Bảo Gia Lợi: ПОДОБРИ ЖИВОТА СИ СЪС СПОКОЕН УМ  ** Mới Xuất Bản **

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BC/paperback/product-22309962.html

 

Tiếng Hòa-Lan: Leef Beter Met Een Kalme Geest

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/leef-beter-met-een-kalme-geest/paperback/product-22262848.html

 

Tiếng Anh: Improve Your Life with a Calm Mind

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/improve-your-life-with-a-calm-mind/paperback/product-22232095.html

 

Tiếng Pháp: Améliorer sa vie avec un esprit calme  ** Mới Xuất Bản **

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/am%C3%A9liorer-sa-vie-avec-un-esprit-calme/paperback/product-22337399.html

 

Tiếng Tây Ban Nha: Mejore su Vida con una Mente en Calma

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/mejore-su-vida-con-una-mente-en-calma/paperback/product-22285794.html

 

Tiếng Việt: Cải Thiện Đời Sống với Tinh Thần Điềm Tĩnh

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/cai-thien-doi-song-voi-tinh-than-diem-tinh/paperback/product-22232141.html

 

Cuốn sách #2

 

Tiếng Anh: Learn to Fail Successfully

http://www.lulu.com/shop/vu-tran/learn-to-fail-successfully/paperback/product-22232184.html

 

Đây là những ngôn ngữ chúng tôi đang có hiện nay. Khi nào có thêm những ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ thông báo và phổ biến trên trang mạng. Đồng thời, quý vị cũng tìm được chi tiết về những cuốn sách này trong trang [Tài Liệu Phổ Biến].

 

Xin nhấp vào đây để xem chi tiết về Tác Giả & nội dung tổng quát của các cuốn sách.

 

Thành thật cám ơn.
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
Xuất bản Bài Giảng Lớp 20 (07/2007)
Sách bỏ túi bìa cứng
 
Xuất bản sách bỏ túi
Sách #1 [BG-EN-ES-FR-NL-VN] và Sách #2 [EN]